بایگانیِ دستهٔ ‘جوک رشتی’

خطبه ی عقد رشتی ها

النکاح السنتی ، و بعدش خوش به حال امتی ،

فقط لطفا نوبتی ،

اووووی اصغر نزن جلو غربتی!!

جک بی ادبی جدید

 

, , , , ,

یه ضرب المثل رشتی میگه: رسیدی خونه بزن تو گوش زنت!!!

تو نمیدونی واسه چی زدی…اما اون میدونه چرا خورده!

جک رشتی

به رشتیه می گن: تو خونتون مرد سالاریه یا زن سالاری؟

می گه: هیچ کدوم مردم سالاری

*

رشتیه میره عملیات, با واجبی نارنجک درست میکنه, میگن این چیه؟

میگه: می‌خوام وقتی ترکید پشمای همه بریزه

*

یارو به یه رشتی میگه اهلا و سهلا

رشتیه میگه من که نه ولی خانمم هم اهلا و هم سهل

*
جک رشتی

فرمانده به یه رشتی میگه: این چیه دستته؟
میگه: ناموسمه قربان.
فرمانده میگه: نه احمق! این تفنگته. به کسی ندیش ها

*

*

یه رشتی سراسیمه می یاد خونه می گه:

اهاااااااااااای اونی که تو خونه با خانوم منی ***
یارو می ترسه از اتاق می یاد بیرون .
رشتی می گه دم در کارت دارن

*
*

به یه رشتی میگن روی هم رفته
چند تا بچه داری؟ میگه: والله ما روی هم نرفته چهار تا!!

*

یه روز یه یه رشتی به پسرش می گه : گوش کن باباجون . این قدر دختر بازی نکن . یه وقت ایدز می گیری . اگه تو ایدز بگیری کلفتمون هم ایدز می گیره . اگه اون ایدز بگیره منم ایدز می گیرم اگه من ایدز بگیرم مادرتم می گیره . اگه مادرت ایدز بگیره همه شهر ایدز می گیرن

**

یه رشتی به دوستش میگه: خاک بر سر بی غیرتت کنن،
زنم خالکوبی عکس خواهرتو رو شیکم اصغر اقا دیده

**

به یه رشتی میگن : اون چیه که درازه، کلفته و اگه تحریکش کنی ازش آب میاد؟
رشتی میگه: آوووو آقا جان! این که دیگه سوال نداره ! خوب معلومه دیگه، دماغه !!!

*

به یه رشتی می گن خاک یر سر بی غیرتت دیدی در خونتون مردای شهر صف کشیدن؟
رشتی می گه: اقدس طلایی دیگه بابا