بایگانیِ دستهٔ ‘عکس’

عکس عاشقانه

عکس عاشقانه

می‌خواهم نفسِ سنگینِ اطلسی‌ها را پرواز گیرم.

در باغچه‌های تابستان،
خیس و گرم
به نخستین ساعاتِ عصر

نفسِ اطلسی‌ها را
پرواز گیرم.
_____________

عکس عاشقانه

اکنون :

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.

قبل از انقلاب :

عکس های خفن

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

عکس دختر اکراینی سوپر مدل

عکس دختر اکراینی سوپر مدل

عکس دختر اکراینی سوپر مدل

عکس دختر اکراینی سوپر مدل

عکس دختر اکراینی سوپر مدل

عکس دختر اکراینی سوپر مدل

عکس دختر اکراینی سوپر مدل

عکس دختر اکراینی سوپر مدل

عکس دختر اکراینی سوپر مدل

, , , , , , ,

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

عکس بازیگران هالیوود

, , , , , , , , , , , , , , ,