بایگانیِ دستهٔ ‘عکس های خفن’

عکس عاشقانه

عکس عاشقانه

می‌خواهم نفسِ سنگینِ اطلسی‌ها را پرواز گیرم.

در باغچه‌های تابستان،
خیس و گرم
به نخستین ساعاتِ عصر

نفسِ اطلسی‌ها را
پرواز گیرم.
_____________

عکس عاشقانه

اکنون :

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.

قبل از انقلاب :

عکس های خفن

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,