نوشته های برچسب خورده با ‘اس ام اس با معنی’

اس ام اس جدید

هر جا دلت شکست
قبل رفتن ؛ خودت جاروش کن!
تا هر ناکسی منت دستای زخمیشو رو سرت نذاره

اس ام اس جدید

همین مسیر را مستقیم بروی میرسی به دو راهی
یک راه به من ختم می شود ، آن دیگری به ختم من

اس ام اس جدید

این روزها
شیر هم راضیه با دمش بازی کنن ولی با دلش نه !!

اس ام اس جدید

در گفتن و شنیدن جملۀ “دوستت دارم” چه هست ؟
که کسی که میگویـد عاشق تر میشود و کسی که میشنود بی تفاوت تر

اس ام اس جدید

چه سخت است دلتنگ قاصدکی بودن در جاده ای
که در آن هیچ بادی نمی وزد
اس ام اس جدید
نفس نمی کشد هوا ، قدم نمی زند زمین

سکوت می کند غزل ، بدون تو یعنی همین

اس ام اس جدید

خدایا ، تمام خنده های تلخ امروزم را می دهم
یکی از آن گریه های شیرین کودکیم را پس بده

اس ام اس جدید

ترجیح میدم یک حقیقت آزارم بده تا اینکه یک دروغ آرومم کنه

اس ام اس جدید
همدیگر را دور میزنیم تا زودتر به مقصد برسیم
غافل از اینکه زمین گرد است و باز به هم خواهیم رسید !!
اس ام اس جدید

برچسب: , , , , , , , , , , , ,