نوشته های برچسب خورده با ‘اس ام اس عاشقانه غم انگیز’

عاشقانه هایی زیبا از فروغ فرخ زاد

اس ام اس عاشقانه غم انگیز
جز طنین یک ترانه آرزو نمی کنم
در فغان لذتی که پاکتر
از سکوت سادهء غمیست
آشیانه جستجو نمی کنم

***
در تنی که شبنمیست
روی زنبق تنم
بر جدار کلبه ام که زندگیست
یادگارها کشیده اند
مردمان رهگذر:
قلب تیرخورده
شمع واژگون
نقطه های ساکت پریده رنگ
بر حروف درهم جنون

***
هر لبی که بر لبم رسید
یک ستاره نطفه بست
در شبم که می نشست
روی رود یادگارها
پس چرا ستاره آرزو کنم؟
اس ام اس عاشقانه غم انگیز

ای سراپایت سبز
دستهایت را چون خاطره ای سوزان، در دستان عاشق من بگذار
و لبانت را چون حسی گرم از هستی
به نوازش لبهای عاشق من بسپار
باد ما با خود خواهد برد
باد ما با خود خواهد برد

اس ام اس عاشقانه غم انگیز
در شب کوچک من ، افسوس
باد با برگ درختان میعادی دارد
در شب کوچک من دلهرهء ویرانیست

***

گوش کن
وزش ظلمت را می شنوی ؟
من غریبانه به این خوشبختی می نگرم

اس ام اس عاشقانه غم انگیز
جک و اس ام اس
اس ام اس جديد, اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عاشقانه جدید, اس ام اس عاشقانه غم انگیز, اس ام اس عاشقانه غمناک, اس ام اس غمناک, جملات زیبا, جملات عاشقانه, جملات عاشقانه غمگین, جملات غم انگیز